Mur

Om du vill sätta upp en mur eller stödmur kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd, storlek, längd och färg din mur har.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver inte bygglov om du vill


  • Sätta upp en mur eller stödmur upp till 50 centimeter från befintlig marknivå
  • Sätta upp mur vid en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Muren får då vara högst 180 centimeter. Det gäller om du placerar muren inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

  Du behöver alltid bygglov om du vill


  • Sätta upp en mur eller stödmur som är högre än 50 centimeter från befintlig marknivå
  • Göra en större ändring på en befintlig mur eller stödmur. Det kan till exempel handla om att ändra storlek eller material.

Allt du behöver veta om bygglov för murar

  Handläggningstid: ca 3-7 veckor     Kostnad: ca 6 300 - 10 300 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan via e-tjänst
  • Förslag på kontrollplan
  • Situationsplan
  • Bygglovsritningar, som fasad- och sektionsritningar.