Vatten och avlopp (VA)

Om du vill göra en installation, ändra vatten eller avlopp kan du behöva göra en anmälan till kommunen genom en servisanmälan och få ett starbesked.

Anmälan kan behövas

 

  Du behöver anmälan om du vill


  • Du ska göra ett stambyte och det påverkar VA-stammar, byggnadens konstruktion eller planlösning
  • Du vill installera en enskild anläggning för vattenförsörjningen eller avlopp i en byggnad eller på en tomt. Det gäller även om du vill göra en större ändring av befintlig anläggning
  • Du vill ansluta till den allmänna VA-anläggningen (kommunalt VA) samt anlägga en VA installation på fastigheten.

 

Läs mer om VA här! 

Allt du behöver veta om anmälan för VA

  Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor     Kostnad: ca 1 700 kr


Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Servisanmälan - blankett
  • Plan- och sektionsritningar
  • Förslag på kontrollplan (om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)
  • Redovisning av vatten och avloppsanordningar
  • Konstruktionsritningar, om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion