Ändrad användning

Om du vill använda en byggnad till något annat helt eller delvis, kan du behöva bygglov. Det gäller även om du vill göra en väsentlig ändring av byggnadens inredning för ett annat ändamål.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver inte bygglov men en anmälan om


 • En del av din bostad ska ändras till kontor för egen verksamhet
 • En del av din bostad, exempelvis en källare eller ett vindsutrymme, inreds till boyta
 • Ett fritidshus ska ändras till permanentboende
 • Det du vill göra är en mindre ändring från den befintliga användningen, eller det som du senast har fått bygglov för

  Du behöver alltid bygglov om


 • En bostad ska ändras till butik, verkstad eller annan verksamhet
 • En lokal som ska delas upp i flera lokaler
 • Ett kontor ska ändras till restaurang
 • En bostad ska ändras till lokal
 • En samlingslokal ska ändras till förskola, kontor eller bostad
 • Ett kontor ska ändras till vandrarhem eller hotell

Denna punktlista visar vanliga exempel på när du behöver bygglov för att ändra användning av en byggnad. Du kan därför behöva söka bygglov även för andra typer av förändringar där du vill använda en lokal till något annat än den ursprungligen var byggd för.

Allt du behöver veta om bygglov för ändrad användning

  Handläggningstid: ca 3-10 veckor 
  Kostnad: 70% av bygglovavgift för tänkt åtgärd


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan
 • Beskrivning av projektet 
 • Förslag till kontrollplan (Om det du vill göra är lite mer omfattande behöver du även en kontrollansvarig)
 • Bygglovsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritning

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Anmälan kontrollansvarig, via blankett eller e-tjänst
 • Utlåtande från en certifierad sakkunnig om tillgänglighet 
 • Utlåtande från en sakkunnig om brandskydd