Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på en tomt. En komplementbyggnad kan vara till exempel ett förråd, carport, garage eller växthus.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver bygglov om du vill


  • Bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantaget nedanför

  Du behöver oftast inte bygglov om du vill


  • Uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15 kvadratmeter
  • Uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30 kvadratmeter, dock krävs det en anmälan

Friggebod
Attefall & attefallstillbyggnad

Allt du behöver veta om bygglov för komplementbyggnad

  Handläggningstid: ca 3-5 veckor     Kostnad: ca 4 100 - 8 800 kr

 

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan, via e-tjänst
  • Förslag på kontrollplan
  • Situationsplan
  • Bygglovsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar

I vissa fall behöver du även följande handlingar

  • Anmälan av kontrollansvarig