Eldstad, installation eller ändring

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Om du ska bygga en ny skorsten behöver du söka bygglov om det påverkar byggnadens yttre utseende. Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar installation eller ändring av eldstad.

Anmälan behövs alltid

 

  Du behöver göra en anmälan om du vill


  • Installera någon form av eldstad eller skorsten
  • Göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel genom att installera eller byta kassett


Boverket har tagit fram allmänna råd med exempel på vad som är väsentlig ändring av eldstad och rökkanal.

Du kan läsa mer om kaminer på Boverket!

  Du behöver alltid bygglov om du vill


  • Bygga en ny skorsten eller rökkanal med stor påverkan på byggnadens karaktär inom detaljplan. Till exempel om du vill lägga rökkanalen utanpå fasaden eller skorstenen är väldigt stor eller hög i förhållanden till byggnaden

Allt du behöver veta om anmälan för eldstad

  Handläggningstid: ca 2-4 veckor     Kostnad: ca 1 800 kr


Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan, via e-tjänst
  • Bygglovsritningar, som plan- och fasadritning
  • Prestandadeklaration
  • Förslag på kontrollplan

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan.

Steg 1: Skapa en kontrollplan

Steg 2: Prestandadeklaration

Steg 3: Beställ äldre ritningar på ditt hus

Steg 4: Ta fram byggnadsritningar

Steg 5: Skicka in din anmälan