Altan, terrass & inglasat uterum

Om du vill bygga en altan kan du behöva bygglov beroende på hur den ska se ut och byggas. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marknivå kräver oftast inte bygglov.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver inte bygglov om du vill


 •  Bygga en altan som är markbunden

  Du behöver alltid bygglov om du vill


 • Bygga ihop en altan med ett hus och altangolvet (inklusive plank)  är högre än 1,8 meter från marknivå på sin högsta punkt - om altanen uppfattas som volymskapande eller om byggnadens karaktär påverkas avsevärt
 • Bygga en altan med räcke som (upplevs som plank) är högre än 1,8 meter
 • Bygga en fristående altan som är upphöjd över markplanet
 • Bygga en altan och göra ett rum eller annat större utrymme under altanen, som till exempel ett förråd eller en källare
 • Bygga in din altan, som ett inglasat uterum. Takhöjd inte är lägre än 2,3 meter.
 • Bygga din altan ovanpå befintlig byggnad

 

Plank 

Du kan även läsa mer om altaner på Boverkets hemsida!

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för din altan om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten och du

 • Bygger till altanen på befintligt bostadshus eller komplementbostadshus så att den inte räknas som fristående
 • Bygger en altan som inte är högre än 1,8 meter inklusive plank
 • Placerar altanen inom 3,6 meter från en- och tvåbostadshus
 • Placerar altanen minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, eller närmare om din granne medger det

 

Detta förutsätter att din tomt inte befinner sig inom kulturhistorisk värdefull miljö.
Kolla i kulturmiljö-kartan här!

Allt du behöver veta för bygglov om altan

  Handläggningstid: ca 3-7 veckor     Kostnad: ca 9 700 - 19 900 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan, via e-tjänst
 • Situationsplan
 • Bygglovsritningar som plan-, fasad- och sektionsritning
 • Förslag på kontrollplan

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Steg 1: Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger

Steg 2: Beställ kartunderlag till situationsplan

Steg 3: Redovisa var tillbyggnaden ska placeras

Steg 4: Skapa en kontrollplan

Steg 5: Gör en fasadritning

Steg 6: Gör en planritning

Steg 7: Gör en sektionsritning

Steg 8: Skicka in din bygglovsansökan