Vepor

En vepa är en slags skylt av väv som du fäster på en ställning eller fasad. Vepor kan du använda för tillfälliga kampanjer och de kan godkännas under begränsad tid.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver inte bygglov om du vill sätta upp


 • En vepa som är högst 1,0 kvadratmeter
 • En vepa för ett tillfälligt evenemang. Vepan får då sitta uppe under högst fyra veckor
 • En vepa inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, folkomröstning, Europaparlamentet eller Sametinget
 • En vepa utanför detaljplanelagt område. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden

  Du behöver alltid bygglov om


 • Du vill sätta upp en vepa på eller nära en byggnad eller ett område som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse. 

Allt du behöver veta om bygglov för vepor

  Handläggningstid: ca 3-5 veckor     Kostnad: ca 4 100 - 10 300 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan via e-tjänst
 • Situationsplan
 • En fasadritning eller fotomontage i skala 1:100
 • En detaljritning av skylten i skala 1:100
 • Förslag på kontrollplan
 • Avvecklingsplan