Fasadändring för en- eller tvåbostadshus

Om du vill ändra utseendet på ditt en- eller tvåbostadshus kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar.

Bygglov kan behövas

 

  Du behöver inte bygglov om du vill


  • Du vill göra en mindre förändring som följer byggnadens karaktär
  • Din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område

Detta förutsätter att din fastighet inte befinner sig inom kulturhistorisk värdefull miljö.
Kolla i kulturmiljö kartan här!

Osäker på om detta gäller dig?
Ställ frågan via vår e-tjänst - förfrågan.

    Titta i detaljplanen för din fastighet för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du går vidare.

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Allt du behöver veta om bygglov för fasadförändring

  Handläggningstid: ca 3-5 veckor     Kostnad: ca 2 800 - 5 700 kr


Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan via e-tjänst
  • Förslag till kontrollplan
  • Situationsplan
  • Bygglovsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar för den aktuella åtgärden