Förhandsbesked

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Andra tillstånd kan behövas

 

  Du behöver ansöka om förhandsbesked om du


  • Ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område.

Du behöver inte ansöka om förhandsbesked om du

  • Ska bygga en ny bostad inom detaljplanerat område. Du ser i detaljplanen vad du får bygga.

Allt du behöver veta om förhandsbesked

  Handläggningstid: ca 4-10 veckor     Kostnad: ca 9 300 kr

 
Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan, via e-tjänst
  • Beskrivning av projektet
  • Situationsplan