Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation Här är vi nu
Överlämnad

Ombyggnation och renovering av Vuxenutbildningen läroverket

Förskolor och skolor

Läroverket byggs om och renoveras för att öka kapaciteten för vuxenutbildningen.

Varför bygger vi om?

För att kunna öka kapaciteten av vuxenutbildningen kommer både hus F och G att användas för ändamålet. Lokalerna behöver delvis anpassas och byggas om. Ny ventilation och värme behöver installeras då befintliga system nått sin tekniska livslängd.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet och allmänhet?

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Projektstart:                                Jan 2022
Anbudsförfrågning:                  Feb 2022
Byggstart:                                     Hus G Q4 2022 och Hus F Q1 2023
Överlämnande:                          Q1 2024

 

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Entreprenör:                               Brixly
Entreprenadform:                    Totalentreprenad i samverkan/partnering
Byggtid:                                        Okt 2022 - jan 2024