Planering
Detaljplan
Genomförande Här är vi nu
Byggnation

Aspelund etapp 3

Verksamhetsmark

Aspelund etapp 3 ligger i östra Skövde, söder om Norregårdsvägen, i befintligt verksamhetsområde Aspelund. Projektområdet är ca 16 ha. Det finns en befintlig detaljplan för området som antogs 1990. Syftet med planen var att tillskapa mer mark för verksamheter. Projektet är pågående. I nuläget sker dock ingen försäljning av mark i området eftersom marken kan komma att nyttjas för kommunalt ändamål.

Befintlig detaljplan hittar du här.