Planering
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Färdigställt

Ängsmarksgatan

Gator och parkering

Trädgårdsstaden etapp 3 ligger i nordöstra delen av Skövde, söder om Gamla Törebodavägen och norr om etapp 2. Hela planområdet för etapp 3 omfattar en areal på cirka 31 hektar och kommer att rymma cirka 450 bostäder. Fastigheterna är planerade för flerbostadshus, radhus och småhustomter.

Det här gör vi

Ängsmarksgatan har varit ofärdig under några år i väntan på byggnation av närliggande tomter. Oktober 2023 började kommunen färdigställandet av gatan. Vi fortsätter nu justera och asfaltera kvarvarande gångbanor. Vi kommer även rätta till kantstenar, plantera träd och så gräs i refugytor.

Mer om Trädgårdsstaden etapp 3

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

  • Under byggtiden råder det parkeringsförbud på gatan, så att grävmaskinen kan komma åt gångbanorna.

 

Tidplan

Projektstart: 2016-09-05                            
Projektering: 2019-03-14                           
Byggstart: 2023-08-28                                                                      
Slutbesiktning: 2024-05-31

Fakta

Kategori: Nybyggnation                                                                  
Yta: 6800 m2                                
Entreprenör: Svevia                                    
Byggtid: 2023 okt – 2024 juni