Byggnation
Markarbeten Här är vi nu
Klart

Hasslum etapp 3

Bostäder

52 bostäder är färdigbyggda och de nya invånarna har flyttat in. Nu återstår bara smärre arbeten för att färdigställa naturmarken i den östra delen.

På Gnistvägen och Insatsvägen i Hasslum har 52 bostäder i småhus uppförts. Fördelningen är 18 friliggande villor som sålts genom tomtkön, 10 radhus med äganderätt (Jörgen Larsson Bygg AB) och 24 radhus med bostadsrätt (Ekeblads). 

Vad ska göras i Hasslum etapp 3
Projektet är så gott som avslutat. Det sista huset färdigställdes 2021 och under 2023 kommer området slutligen färdigställas. Det som återstår är smärre markarbeten i den östra delen som görs för att få bort ytvatten som rinner in på radhustomterna.

Så påverkas du
Mindre störningar kan upplevas av de boende på radhustomterna när väl markarbetena genomförs. Allmänheten kommer inte att störas.