Planering
Detaljplan Här är vi nu
Prod. infrastruktur
Klart

Haganders väg

Verksamhetsmark

På Östermalm görs en ändring av detaljplan avseende omläggning av Haganders väg. Projektet möjliggör tillskapande av kvartersmark för industriverksamhet och dess framtida expansionsplaner.

Haganders väg är lokaliserad på Östermalm. Projektet omfattar ändring av detaljplan för att möjliggöra en omläggning av Haganders väg i ett delvis annat läge. Ändringen av detaljplanen ska även tillskapa ytterligare kvartersmark för industriverksamhet, vilken kommunen avser sälja till verksamhetsutövarna.  Detta för att främja framtida expansionsplaner.

Det pågående planarbetet hittar du här.

Tidplan
Framtagandet av den nya detaljplanen påbörjades sommaren 2022 och väntas vara klart under våren 2024.