Projektstart
Programfas
Anbudsförfrågan
Projektering Här är vi nu
Byggnation
Överlämnad

Friidrottsplats i Södra Ryd

Idrott och kultur

Om- och nybyggnation av idrottsplatsen vid Fjärilsskolan för friidrott.

Varför bygger vi om?

I och med den utveckling som sker av Södermalms IP kommer en ny friidrottsplats att anläggas i stadsdelen Södra Ryd norr om Fjärilsskolan. Projektet inleds med en vidareprojektering tillsammans med vår totalentreprenör.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamheten?

Den befintliga Idrottsplatsen vid Fjärilsskolan ska utvecklas till en attraktiv friidrottsplats för Skövde kommuns invånare och ska möjliggöra utövande i samtliga friidrottsgrenar. I den första etappen anläggs friidrottsbanor och måltorn och den befintliga lekplatsen och pulkabacken ersätts.

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan för omgivningen som möjligt. Det är dock ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder i byggprocessen, vilket vi ber om överseende med. Vid den nya friidrottsplatsen är utgångspunkten att befintliga vägar och parkeringar ska vara kvar utan justeringar.

Tidplan

Projektstart:                                 Hösten 2022
Projektering:                               Jan-feb 2023
Anbudsförfrågning:                  Mar 2023
Byggstart:                                     Hösten 2023
Överlämnande:                          Sommaren 2024

Fakta

Kategori:                                       Ny- och ombyggnation
Yta:                                                  Ej fastslaget
Entreprenör:                               ByggDialog AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad i samverkan
Byggtid:                                        2023-2024, ca 1 år
Budget:                                         Ej fastlagt