Trädgårdsstaden etapp 2

Trädgårdsstadens andra etapp utgör stadsdelens centrala del. Här ryms förutom bostadskvarter en större park och en skola för yngre barn. Målet är en blandad bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer med syfte att erbjuda många typer av hushåll en möjlighet att bosätta sig i området.

Utgångspunkten för planeringen av etapp 2 har varit att följa de i planprogrammet fastlagda principerna för Trädgårdsstaden samt att anpassa sig till landskapets former och element. I etapp 2 fanns det i november 2019 ca 200 färdigställda bostäder, av totalt ca 600 möjliga.