Aspö förskola

Kommunal förskola

En modern förskola belägen i vackra omgivningar vid Aspö.

Förskolan ligger intill Aspö naturområde med tillhörande stadsbondgård, sjö, skog och koloniområde. Aspö förskola har fem avdelningar och ett eget tillagningskök där maten lagas.

Utevistelse är en viktig del i förskolans verksamhet där både förskolans gård och den fantastiska närmiljön upptäcks och utforskas regelbundet. Hållbar utveckling är grunden i förskolans förhållningsätt gentemot varandra, miljön och material. Förskolan har ansökt, och ansöker kontinuerligt, om utmärkelsen ”skola för hållbar utveckling” som ger riktlinjer i arbetet med hållbara frågor och för att bygga hållbara relationer för framtiden.

Förskolans vision

  • Skapa de bästa förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn i en trygg, lekfull, utforskande och miljövänlig verksamhet.
  • Ha ett förhållningssätt som präglas av lyhördhet, respekt och förståelse för varandra samt se allas olikheter som en tillgång.
     

Barnsyn och förhållningssätt

Förskolans förhållningssätt präglas av en tilltro till barns olika förmågor och utgår från att barn är kompetenta. Personalen vill uppmuntra barnens nyfikenhet i inspirerande och föränderliga lärmiljöer där de ska få möjlighet att utforska och utveckla sina intressen samt ha inflytande över sin dag.

Personalen ser till alla barns välbefinnande, alla barn är allas ansvar. Barnen ska känna sig trygga, respekterade och värdefulla genom att bli lyssnade på och tagna på allvar.

Lek och glädje utgör en viktig grund i förskolans verksamhet. Pedagogerna är närvarande, lyhörda och finns som stöd i barnens lekprocesser.

Aspö förskola strävar efter att alla barn, vårdnadshavare och personal ska trivas. Pedagoger och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar att skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.