Mellomkvarns förskola

Kommunal förskola

En nybyggd förskola som ligger i stadsdelen Trädgårdsstaden.

Mellomkvarns förskola har fem hemvister i två plan. Hemvisterna är utformade för att underlätta arbetet med barn i mindre grupper. Lokalerna är ljusa och fina med stor rymd. Barnen äter sina måltider i sina hemvister. All mat lagas från grunden i förskolans kök av den egna kocken.

Barnets nyfikenhet är den främsta drivkraften, som pedagogerna tar tillvara och uppmuntrar. På varje plan finns gemensamma ytor som lockar till möten i små eller större grupper. Ateljéer, smårum och andra utrymmen uppmuntrar till lek och stimulans utifrån det pedagogiska arbete som pågår. Utevistelse är en viktig del i förskolans verksamhet och på den rikt utrustade gården ges stora möjligheter till fantasi och utforskande aktiviteter.

På Mellomkvarns förskola önskar de ständigt utveckla verksamhetens kvalité. Målsättningen är att förskolan ska vara en förskola där barn, vårdnadshavare och personal trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.