Förskolan Kungshuset

Fristående förskola

Förskolan ligger i utkanten av Skövde Garnison och drivs som ett föräldrakooperativ.

Förskolan Kungshuset ekonomisk förening

Förskolan Kungshuset är ett föräldrakooperativ som driver en förskola för barn mellan ett och sex år. Förskolan finns i ett herrgårdsliknande hus i utkanten av Skövde Garnison. I den omgivande trädgården finns stora ytor för lek av alla de slag.

Organisation

Förskolan Kungshuset arbetar enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Förskolan har cirka 36 barn fördelade på två avdelningar. De yngre barnen håller till på avdelningen Kronan. De äldre barnen finns en våning upp på avdelningen Spiran.

Förskolan har sex heltidstjänster för arbetet i barngrupperna. Personalen består av både förskollärare och barnskötare. Städning sköts av vår lokalvårdare.

Genom samarbete mellan avdelningarna vill vi skapa en öppen atmosfär där alla känner sig trygga. 

Anmälan

Kungshuset har gemensam kö till förskolan tillsammans med Skövde kommun. Anmälan görs via kommunens e-tjänst för förskola och skola.

För information samt vilka regler som gäller förskolan Kungshuset kontaktas den direkt.

Verksamhetsidé

Vi vill att alla ska känna sig välkomna till Kungshuset. Därför är det en självklarhet att acceptera olikheter och att ge alla samma möjligheter utifrån sina förutsättningar.
Förskolan ska skapa en lärorik, kärleksfull, säker och trygg miljö. Personalen ska ta barnens behov på allvar och finnas till hands som stöd, hjälp och tröst.
Vi som arbetar på förskolan ska vara goda förebilder som lär barnen visa hänsyn och respekt för andra människor, saker, vår gemensamma natur och miljö.

Vår gemensamma strävan är att barnen efter sina år på förskolan Kungshuset ska gå ut som glada små människor redo att vandra vidare i livet.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.