Ekängens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger vackert belägen i anslutning till naturreservatet Ulveksbackarna.

Närheten till naturen ger barnen möjlighet till många härliga upplevelser och erfarenheter av både djur och natur. 

Det finns fyra avdelningar på förskolan. På Smultronet och Körsbäret vistas de yngre barnen och på Nyponet och Rönnbäret de lite äldre.

Förskolan har ett tillagningskök där maten lagas.

Lokalerna är väl anpassade till verksamheten och utemiljön är liksom omgivningarna naturskön. Förskolans gård erbjuder många spännande lek- och lärmiljöer. Ekängen har tillsammans med Ekebackens förskola en skolskog på nära gångavstånd som besöks ofta.

Samarbete och gemensamt tema

Avdelningarna har ett nära samarbete och arbetar med gemensamma teman som sträcker sig över en längre tid. Detta utvecklar och stärker samarbete och verksamhet. Temat skapar många möjligheter till möten, roliga stunder och givande samtal mellan både barn och vuxna från de olika avdelningarna.

Verksamhet

Förskolan strävar mot målen i läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Leken har ett stort utrymme i verksamheten. Det är genom lek och i samspel med andra som barn lär och utvecklas.

Personalen skapar förutsättningar för att barnen ska känna sig trygga, ha roligt och utvecklas. De tar tillvara barnens intressen och nyfikenhet för att föra verksamheten framåt.

Förskolan arbetar strukturerat med att stimulera barnens matematiska och språkliga medvetenhet under lekfulla former. Den inspirerande närmiljön och skogen utforskas ofta. Där får barnen möjlighet att upptäcka och undersöka med alla sina sinnen och samtidigt träna motorik och samspel. Utemiljön ses som en stor tillgång i den pedagogiska verksamheten och förskolan prioriterar därför att vara mycket utomhus.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.