Nyckelpigans förskola

Kommunal förskola

En dygnet-runt-öppen förskola som ligger i stadsdelen Södra Ryd.

Nyckelpigans förskola är öppen dygnet runt, förutom under storhelger som påsk, pingst, midsommar, jul och nyår, då förskolan är stängd. Tre personal arbetar på natten och fem personal arbetar under dagtid.

För att få barnomsorgsplats på Nyckelpigan krävs att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna har en anställning som omfattar obekväma arbetstider så som sena kvällar, nätter eller helger.

Natur och miljö

Förskolan arbetar med natur och miljö genom att uppmuntra barnen att vara delaktiga i både inne- och uteverksamheten. De har skogsutflykter både på våren och hösten då alla barn följer med. Barnen får ta del av och lära sig om kretsloppet genom att vara delaktiga vid kompostering, grävning, plantering och skörd.

Verksamheten

På Nyckelpigan arbetar de temainriktat och där läroplanen för förskolan (Lpfö 18) ligger till grund för planering av verksamheten. Barnen delas in i grupper utifrån ålder.

Personalen dokumenterar barnens lärande och bedriver pedagogisk verksamhet. Varje barn har en egen portfolio där dokumentationer sparas. Arbetslaget arbetar också kontinuerligt med pedagogisk dokumentation.

Förskolan bjuder in föräldrarna till utvecklingssamtal för att tillsammans med dem hitta goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Grunden för ett livslångt lärande läggs i förskolan, vilket man kan läsa om i läroplanen.

För att ytterligare informera om verksamheten använder förskolan sig av läroplattformen Vklass.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.