Trollsländans förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger nära skogs- och grönområden i stadsdelen Södra Ryd.

Trollsländan är en förskola där många kulturer möts. Allas olikheter blir en tillgång i den pedagogiska verksamheten där man lär och utvecklas i samspel med varandra. Tillsammans arbetar barn och personal för att skapa en förskola där man tar hänsyn och respekterar varandra.

Trollsländan har socialt samspel som tema. Alla fem avdelningarna arbetar med temat utifrån sin barngrupp. Personalen utgår från barnens intressen och erfarenheter när de utformar temat med barnen. Med detta tema vill de lägga fokus på värdegrunden där barnen lär sig samarbeta, visa hänsyn, lyssna på och visa respekt för varandra.

Förskolan har en egen skogsdunge på gården där barnen på nära håll kan utforska naturens cykler.

Svalan är en åldersblandad avdelning, 1-5 år och där miljön är anpassad för barn med allergier. Svalan har hela Skövde kommun som upptagningsområde.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.