Värings förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger norr om Skövde i det lilla samhället Väring.

Förskolan är centralt belägen i samhället. 

Organisation

På Värings förskola finns fyra avdelningar. Avdelningarna heter Myran, Larven, Spindeln och Loppan. På Myran går de yngsta barnen som är mellan ett och två år. Larven är en mellanavdelning där barnen är mellan två och tre år. På Spindeln och Loppan går de äldsta barnen. Totalt är det runt 70 barn inskrivna på förskolan.

Verksamhet

På Värings förskola ses leken som en grundpelare där barnen får chans att upptäcka allt som livet har att erbjuda. Personalen strävar efter att varje barn får en trygg och trivsam vistelse, och att de väcker en nyfikenhet och lust att lära. Vid planerade aktiviteter såsom samlingar, läggs stor vikt vid barnets språkliga och matematiska utveckling.  

Personalen vill att alla barn ska trivas och utvecklas till sitt bästa. De har valt några värdeord som representerar det som man anser viktigt i den vardagliga verksamheten: Trygghet, nyfikenhet och glädje.

Trygghet

Omvärlden är en stressig miljö därför försöker man på Värings förskola att skapa en lugn och rogivande plats att utvecklas på. Man vill att barnen ska känna trygghet i att de får vara dem de är. De vill hjälpa barnen att öka deras självkänsla genom att fokusera och vad de kan och lär sig.

Nyfikenhet

Barnets nyfikenhet är deras främsta drivkraft och som pedagogerna tar tillvara och uppmuntrar. Man vill öka barnets nyfikenhet genom att stimulera barnen under leken, i vardagssituationer och i planerade aktiviteter.

Glädje

Personalen på Värings förskola vill att alla barn och föräldrar ska känna lust och glädje att komma dit. För dem är det viktigt att alla får vara med, får ett positivt bemötande samt har ett positivt samarbete med föräldrarna. Förskolan tycker att det är viktigt att barn och föräldrar känner sig välkomna varje dag.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.