Ekedals förskola

Kommunal förskola

En modern förskola som ligger på Östermalm vid härliga Boulognerparken.

På förskolan finns fem avdelningar fördelade på två våningsplan. På varje våningsplan finns ett gemensamt lektorg och på nedre plan finns en gemensam matsal med eget kök.

Verksamheten kännetecknas av gemenskap, lek och glädje där samarbete mellan avdelningarna är en central del. I gemensamma utrymmen som till exempel lektorg och utemiljö skapas många tillfällen till möten mellan barn och personal från förskolans olika avdelningar.

Förskolan arbetar mycket med flerspråkighet och ser mångkulturen som en tillgång där olika språk får ta plats i verksamheten. Som en del i arbetet med språkutveckling används stöd med hjälp av bilder och tecken på ett naturligt sätt i verksamheten.

Förskolan värnar om en god föräldrakontakt där vårdnadshavare ska känna tillit och trygghet till förskolans verksamhet.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.