Förskolan Molekylen

Fristående förskola

Förskolan ligger i Havstena med närhet till fågelsjöar och natur.

Våren 2017 startade vi vår förskola i Ulveket. Vi har nu utökat vår verksamhet med en ny förskola som ligger i Havstena. Förskolan Molekylen Havstena erbjuder hämtning och lämning av barnen  med förskolans egen buss. Bussen har vi också tillgänglig under dagen för utflykter med barnen.

Vår målsättning är att ha tjugo barn i åldern 1-6 år i verksamheten. För närvarande  arbetar två förskollärare, två barnskötare och övrig personal.

Vi tillagar vår egen mat som blir en del av den pedagogiska verksamheten med fokus på hållbarhet och att måltiden ska vara en trevlig/lärorik stund tillsammans.

Förskolan Molekylen erbjuder ett upplevelsebaserat lärande där barn och vuxna tillsammans formar utbildningen. Barnen ges tid och möjlighet att utveckla kunskap utifrån ett hållbart förhållningssätt. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till natur, miljö och samhälle. Vi prioriterar att vistas i naturmiljöer och vill att barnen ska uppmuntras och känna trygghet i naturen och därmed utveckla ett intresse att vara fysiskt aktiva.

Barns och pedagogers kulturella bakgrund är värdefull och ses som en tillgång för barnens förståelse av sig själva och sin omvärld. Därför arbetar vi utifrån ett interkulturellt perspektiv i vår verksamhet där barnens hemkultur och vår svenska kultur lyfts fram som berikande och viktig för barnens identitetsutveckling. Läroplanen för förskolan (Lpfö 18), skollagen och barnkonventionen ligger som grund för vårt arbetssätt.

Anmälan

Molekylens förskola har gemensam kö till förskolan tillsammans med Skövde kommun. Anmälan görs via kommunens e-tjänst för förskola och skola.

För information samt vilka regler som gäller på Molekylen kontaktas rektor Pia Andersson (se kontaktuppgifter under "Kontakta oss").

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.