Ekebackens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger i området Dälderna och har närhet till naturreservat och skog.

Förskolan ligger vackert belägen i en naturnära miljö och har en stor och inspirerande utemiljö som är en tillgång i det pedagogiska arbetet. Inom gångavstånd har förskolan också en gemensam skolskog tillsammans med Ekängens förskola.

Förskolan har sex avdelningar: Tryggheten, Nyfikenheten, Fantasin, Utforskaren, Upptäckaren och Möjligheten.

Verksamhet och samarbete

Förskolan strävar mot målen i läroplan för förskolan Lpfö 18. De arbetar med gemensamma teman som sträcker sig över en längre tid. Detta skapar gemenskap, ökat samarbete och verksamhetsutveckling. Barn och vuxna från olika avdelningar möts för lek, aktiviteter och lärande.

Förskolan har en föränderlig miljö både inomhus och utomhus där barnen också ges möjlighet till delaktighet. Utevistelsen är en viktig del av dagen och den stora härliga gården ger många tillfällen till lek, utforskande, lärande och samspel.

Förskolan arbetar strukturerat med att stimulera barnens matematiska och språkliga medvetenhet under lekfulla former. Barnen ges också regelbundet möjlighet att prova olika uttrycksformer.

Förskolan värnar om det dagliga mötet och ett gott samarbete med vårdnadshavare. Målsättningen är att alla barn ska känna sig trygga, ha roligt och utvecklas.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.