Myggdansens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger nära skogs- och grönområden i Södra Ryd.

Välkommen till Myggdansens förskola med högt i tak och som arbetar utifrån ledorden Lek och lärande, glädje och respektfulla möten.

Förskolan består av sex hemvister. Huvudbyggnaden inhyser fem av hemvisterna. Här finns också gemensamma ytor som entré, mötestorg, matsal och ateljé/vattenrum. I byggnaden precis intill har Solens hemvist sin verksamhet och tillgång till den stora gemensamma gården. Barnen är fördelade på hemvisterna efter ålder och behov. Förskolan har gångavstånd till skogs- och grönområden samt idrottshallen i Fjärilskolans lokaler.

På förskolan finns följande avdelningar:

Solkatten där de yngsta barn finns. Med stigande ålder och utveckling flyttar barnen vidare till Reflexen, Kristallen, Norrljuset och sist till Solen. Även någon eller några i personalen flyttar med barnen när det är dags att byta hemvist.

På Myggdansen finns dessutom Regnbågen, Skövdes enda förskoleavdelning för barn som behöver extra stöd i kommunikation och samspel.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.