Montessori förskola

Fristående förskola

Montessori förskola ligger vid Badhusrondellen och drivs som en fristående ekonomisk förening.

Länk till Montessoris webbplats

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.