Trollbergets förskola

Fristående förskola

Förskolan ligger i Berg och är ett föräldrakooperativ.

Trollbergets förskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening. Verksamheten startade våren 1992. Förskolan är belägen mitt ute på landsbygden med naturskönt läge och bedrivs i en villa som är anpassad till verksamheten. Förskolan tar emot barn mellan 1-6 år.

Länk till Trollbergets förskolas Facebook-sida

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.