Igelkottens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger strax utanför Skövde i samhället Igelstorp.

Förskolan består av två yngre barnavdelningar, Larven och Tallkotten, samt två äldre barnavdelningar, Grankotten och Myran.

Förskolan väljer att arbeta utifrån ett gemensamt tema, där barnen får möjlighet att tränga djupare in i ett ämne och sätta sig in i olika förhållanden i sin omvärld. Pedagogerna lyssnar på barnens tankar och frågor för att kunna utmana dem vidare utifrån det.

Pedagogerna på förskolan tycker det är viktigt att ha roligt och strävar därför efter att alla barn ska känna glädje och trygghet, att de ska trivas och att de ska känna gemenskap med varandra. Leken och språket är viktigt för barns inlärning och utveckling. Därför försöker förskolan skapa tilltalande och inspirerande lekmiljöer och pedagogerna arbetar med ett medvetet förhållningssätt.

Igelkottens förskola har ett eget kök där dagens tre måltider tillagas av en kock som alltid gör det lilla extra. Det finns ett nära samarbete mot avdelningarna och barnen uppskattar verkligen maten som serveras.

Utevistelse

Frisk luft är viktigt för välbefinnandet och förskolan vistas utomhus varje dag, oavsett väder. Förskolan har privilegiet att ha skogen i närheten och brinner för sin uteverksamhet och skogsvistelse. I skogen får barnen utlopp för sin fantasi, kreativitet, skapandelust och nyfikenhet. De utmanar sig själva motoriskt, utforskar matematik, teknik och naturvetenskap och framförallt skapar barnen möten. Alla avdelningar har som mål att gå till skogen varje vecka.

Föräldrasamverkan

Personalen strävar efter att ha en öppen och förtroendefull relation med föräldrarna. Varje höst hålls ett föräldramöte och på vårterminen erbjuds ett utvecklingssamtal där föräldrar tillsammans med en pedagog samtalar kring barnet och dess utveckling.

På förskolan finns ett föräldraråd som träffas en gång per termin. Förutom föräldrarådsrepresentanter medverkar även rektor samt två pedagoger.

Förskolans personal svarar gärna på frågor om man vill veta mer om förskolan.

Tillsammans finner vi glädje, lust och lär av varandra!

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.