Förskolan Kameleonten

Fristående förskola

Förskolan Kameleonten är en privat förskola och ligger centralt i Södra Ryd.

Organisation 

Vår förskola öppnade 2006 och har cirka 32 barn som är uppdelade på två avdelningar:

  • Regnbågen 1-3 år
  • Norrskenet 3-5 år

Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrarna kring barnens utveckling och lärande. Arbetet vilar på Lpfö 18 (Läroplan för förskolan) och Barnkonventionen, där barnet sätts i fokus. Även kompetensen hos vår personal är viktig, förskolan har en hög andel förskollärare.

Verksamhet

Vi har en liten gård med god uppsikt och har nära till skog, lekplatser och promenadslingor som vi nyttjar flitigt. Lokalerna har en inspirerande miljö som främjar barns lek och utveckling. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna och med föräldrarna.

Vår profil är: Språkkommunikation med tecken och bild som stöd.

Vi skapar en trygghet genom fasta rutiner och ett genusmedvetet arbetssätt. Pedagogerna arbetar mycket med språkutveckling bland annat genom skapande, sångsamlingar, rörelse och tecken som stöd. Pedagogerna arbetar också med att skapa en miljömedvetenhet hos barnen. Leken ges ett stort utrymme; det är oftast där som barnen lär sig livets spelregler.

Anmälan

Kameleonten har gemensam kö till förskolan tillsammans med Skövde kommun. Anmälan görs via kommunens e-tjänst för förskola och skola (länk).

För information samt vilka regler som gäller Kameleonten, se förskolans hemsida:

Länk till förskolan Kameleontens webbplats

Välkommen!

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.