Karstorps förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger naturskönt i vackra omgivningar med närhet till Karstorpssjön.

Förskolans gård är kuperad med både gräsytor, asfalterade gångar och sandytor. Möjlighet finns att dela av gården med en grind för att hålla isär barngrupperna under vissa tider på dagen. Det gör leken på gården lugnare.

Förskolan har fem avdelningar med ett gemensamt torg och matsal. På Briljanten, Safiren och Smaragden vistas de yngsta barnen och på Diamanten och Rubinen de lite äldre.

Man äter den goda hemlagade maten i två matlag för att skapa lugna måltidssituationer.

På det gemensamma torget har man skapat många olika lekmiljöer som lätt kan förändras och anpassas efter förskolans temaarbete eller barnens intressen.

Tema- och samarbete

Karstorps förskola utgör en gemensam enhet tillsammans med Billingstorps förskola. Under många år har verksamheten utvecklats gemensamt. Pedagogerna träffas för att utbyta erfarenheter, utmana varandras tankar, inspirera och hjälpa varandra.

De har arbetat med Skolverkets matematiklyft, läslyft och specialpedagogik för lärande och utvecklat dessa områden i kollegialt lärande och med stöd i aktuell forskning.

Leken har ett stort utrymme i verksamheten. Det är genom lek och samspel barn lär och utvecklas.

Förskolans mål

  • Förskolan har attraktiva lärmiljöer och mötesplatser både ute och inomhus där utmaningar, inspiration och kreativitet möjliggörs.
  • Barnens intressen och idéer syns tydligt i lärmiljöerna. Lärmiljöerna är tydliga, anpassade och tillgängliga för alla barn.
  • Alla avdelningar använder aktivt bilder, symboler och tecken för att skapa tydlighet och begriplighet. Pedagogernas förhållningssätt präglas av värme, glädje, struktur och tydlighet.

 

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.