Förskolan Solstrålen, Frälsningsarmén

Fristående förskola

Solstrålen ligger i centrala Skövde.

Utbildningen drivs med en kristen profil utifrån Frälsningsarméns värderingar och Skövde kommuns riktlinjer för förskola samt läroplanen för förskolan.

Organisation

Solstrålen är en förskola där Frälsningsarmén är huvudman. Förskolan erbjuder verksamhet för barn 1-5 år och har plats för 20 barn. Tre förskollärare och en barnskötare finns anställda samt en timanställld som ansvarar för städning av lokalerna.

Arbetslaget har gemensamt ansvaret för att en pedagogisk utbildning sker i enlighet med  läroplanens mål och riktlinjer och bidrar till förskolans uppdrag.

Ansökan

Frälsningsarméns förskola har gemensam kö till förskolan tillsammans med Skövde kommun. Ansökan görs via kommunens e-tjänst för förskola och skola.

För information samt vilka regler som gäller på förskolan Solstrålen kontaktas den direkt.

Profil

Förskolan Solstrålen kännetecknas av:

Framtidstro
En plats där vi alla hör ihop och där man lär sig att umgås tillsammans med andra, där alla är unika på sitt sätt. Vi tror att det skapar en grund för en god framtid och ett öppet samhälle.

Glädje
Glädje, skratt och gemenskap med varandra stärker känslan av att jag är betydelsefull och viktig. Vi vill att barnen ska minnas sin tid på förskolan med glädje.

Trygghet
Barnen behöver känna trygghet och tillhörighet i förskolans gemenskap. Det stärker deras självkänsla och självförtroende, ger trygghet och en grogrund för barnens utveckling och lärande.

Frälsningsarméns förskolor har en kristen profil vilket innebär att vi vill ge barnen en trygg grund, där läroplanens värdegrund ska prägla utbildningen tillsammans med den kristna värdegrunden. Vår förhoppning är att vi med vår kristna profil ska ge barnen livsglädje och en tro på att vi alla kan bidra till en ljus framtid. Vi vill också att alla barn, oavsett familjens trosinriktning, ska känna sig välkomna och inkluderade i vår utbildning.

Besök gärna förskolan eller kontakta den för mer information (se under "Länkar").

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.