Hattstugans förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger i stadsdelen Östermalm alldeles intill Eriksdalskolan.

Hattstugans förskola består av fyra avdelningar. Röd och Blå för de yngre barnen och Gul och Grön för de äldre.

Förskolan ligger intill Eriksdalsskolan vilket stödjer ett nära samarbete.

Vi lägger stor vikt vid att skapa goda möjligheter för barns lek. Vi vill ge barnen tid och rum att leka både inne och ute. Personalen leder, stödjer och utmanar barnens utveckling och intressen utefter målen i förskolans läroplan. Under pågående läsår har vi extra fokus på matematik och språk. 

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.