Timmersdala förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger i samhället Timmersdala med närhet till skola, skog och natur.

Timmersdala förskola har tillsammans med skolan en stor matsal med ett nytt, modernt kök. All mat lagas från grunden och det serveras en stor salladsbuffé varje dag.

Förskolan ligger mitt emellan skolan och äldreboendet Billingsdal. Det gör att förutsättningar för möten mellan olika åldrar och olika personalgrupper ökar.

Det finns fyra avdelningar på förskolan. Två avdelningar på plan 1 för barn i åldrarna 1-3 år och två avdelningar på plan 2 för barn i åldrarna 3-5 år.

I värdegrundsarbetet fokuserar förskolan på tre värdeord: respekt, hänsyn och omtanke. För personalen innebär det att de vill att barnen ska respektera varandra som personer. Då är det viktigt att de lär barnen visa hänsyn till varandras olikheter och ger dem möjlighet att växa som de individer de är. Personalen arbetar med barnens relationer till varandra så att alla barn på förskolan ska ha förmågan att visa omtanke om alla kamrater och vuxna.

För att barnen ska få bästa möjlighet att lära delas barnen i mindre grupper under en stor del av dagen. Förskolan erbjuder tillgängliga lärmiljöer och material som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet. Förskolans miljö erbjuder olika platser som kan uppmuntra barnen till samspel mellan kamrater, pedagoger och material. Man strävar efter att göra miljön begriplig, hanterbar och meningsfull för barnen.

Sedan några år tillbaka finns folk- och skolbiblioteket i skolans lokaler. Det innebär mycket goda möjligheter för barn och personal att låna böcker och förskolan kan tillsammans med bibliotekarien stimulera barnens intresse. Det är enkelt och roligt att besöka biblioteket och promenaden genom mellanstadiets korridor är en spännande upplevelse.

Det finns en handlingsplan för samverkan mellan förskola, förskoleklass och fritidshem. Pedagogerna har genom sitt samarbete en god insyn i varandras verksamhet, mål och arbetssätt vilket också underlättar barnens övergång.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.