Ekens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger nära centrum på Södermalm.

Ekens förskola är lättillgänglig om man kommer med buss eller bil och det är gångavstånd till centrala Skövde. Förskolan består av fem avdelningar med två stora torg där barnen tillsammans med sina kompisar kan mötas och utforska med andra. Utomhus finns en stor gård med härliga träd som bidrar till en lugn och kreativ miljö. 

Grupper

Förskolan har fem åldershomogena grupper med namn av olika färger. Grundtanken utgår från barnet och att stärka det som individ samt att få det att vidga sina perspektiv och göra det redo för sin fortsatta resa i världen.

Röd grupp: Här går barn som är 1 år - Vem är JAG?
Blå grupp: Här går barn som är 2 år - Vem är JAG i gruppen tillsammans med andra?
Grön grupp: Här går barn som är 3 år - Vem är JAG utanför förskolan, i stadens närmiljö?
Gul grupp: Här går barn som är 4 år - Var bor JAG i landet Sverige?
Lila grupp: Här går barn som är 5 år - Nu ska JAG ta min ryggsäck ut i världen!

Eftersom barnen befinner sig i åldershomogena grupper kan förskolan utforma lärmiljöerna efter barnen och deras behov. Barnen kan känna sig trygga i att vara i samma grupp under hela sin tid på förskolan samt att de har en pedagog som följer med när steget till nästa grupp ska tas. Personalen vill att barnen ska känna sig så trygga som möjligt och utvecklas till sina bästa jag.

På Ekens förskola arbetar förskollärare och barnskötare som planerar och utformar undervisningen tillsammans med barnen. Genom att göra barnen delaktiga ökar barnens möjligheter till kunskap och lärande.

KOM så lär vi oss tillsammans!

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.