Ekens förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger nära centrum och har fått sitt namn av alla stora ekar som finns på gården.

Ekens förskola är lättillgänglig med stor parkering och busshållplats nära inpå. Den har fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen.

Förskolan har rymliga lokaler och runt om finns en stor lummig gård. Ytorna utmanar och inspirerar till olika aktiviteter både inne och ute.

Som förälder ska man tryggt kunna lämna sitt barn på förskolan och veta att de erbjuder barnen en lärande och stimulerande verksamhet. Därför sätter de engagerade pedagogerna, med sina olika kompetenser, alltid barnen i fokus.

I det här arbetet, där omsorg och lärande bildar en helhet, tar pedagogerna tillvara barnens intresse och uppmuntrar deras lust att lära. I sammanhanget ses leken som en viktig källa till lärande och kunskap. Leken stimulerar barnens nyfikenhet, fantasi, utmanar deras tankar och skapar tilltro till deras egen förmåga.

När barnen lämnar Ekens förskola vill man att de ska tänka tillbaka på en positiv tid på förskolan. En tid där de fått hjälp att bygga upp sin självkänsla och känna sig värdefulla samt en tilltro till vuxna för att våga be om hjälp. Med andra ord, redo att möta nya utmaningar.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.