Förskolan I ur och skur Ute

Fristående förskola

Förskolan ligger i vackra omgivningar i Ulveket.

Vi är en enskild förskola som använder oss av Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik i arbetet mot läroplanens mål. Förskolan ligger i vackra omgivningar i Ulveket och är en specialanpassad byggnad för I Ur och Skur-förskolor.

Anmälan

I Ur och Skur Ute har gemensam kö till förskolan tillsammans med Skövde kommun. Anmälan görs via kommunens e-tjänst för förskola och skola.

För information samt vilka regler som gäller förskolan kontaktas den direkt.

Pedagogiken

I Ur och Skur-pedagogiken utgår från friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och ett medvetet ledarskap. Barnen får prova på olika friluftsaktiviteter och utveckla sina färdigheter i bland annat skidor, skridskor, laga mat över eld och mycket mer utifrån barnens ålder och mognad.

Utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande grundar sig på lärande i autentiska situationer då barnen får uppleva med hela kroppen och alla sinnen för att sedan reflektera över upplevelserna tillsammans med andra. Kunskap utvecklas genom vistelse, lek, ett undersökande arbetssätt och olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen. Barnen får hos oss möjlighet att utveckla kunskap om naturen och en mer hållbar livsstil.

Pedagogerna arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande och anpassar ledarskapet efter situationen. Genom att ställa öppna frågor som börjar med "Hur?" och "Varför?" stimuleras barnens tänkande runt det vi gör, skapar intresse och nyfikenhet. Det är roligt att fundera över frågor som inte heller vi vuxna har alla svar på.

Skogen bjuder på fantastiska möjligheter till lek, fantasi och kreativitet. Miljön är inte tillrättalagd och det främjar barnens koncentrationsförmåga och motoriska utveckling. Att vistas mycket utomhus främjar även hälsan och vårt välbefinnande.  

Har du frågor eller vill veta mer om I Ur och Skur? Se under "Kontakta oss" eller besök I ur och skurs webbplats.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.