Bäckagårdens förskola

Fristående förskola

Bäckagården ligger i Skultorp.

Vår förskola ligger vackert belägen i utkanten av samhället. Vi har naturen ända in på knutarna. Både inom- och utomhusmiljön har gott om plats för lek och fantasi. Vi har barn i blandade åldrar från ett till sex år.

Hos oss bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Det är viktigt för oss med trygghet, närhet och social gemenskap.

Vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö 18. Förskolan bedriver en allsidig verksamhet med betoning på socialt samspel, individuell utveckling, språk, matematik, natur och barns behov av lek. Allt detta på ett stimulerande och lekfullt sätt i en kärleksfull miljö.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.