Gläntans förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger nära naturen i stadsdelen Hentorp.

Förskolan består av tre avdelningar som är placerade i en före detta småskola. På förskolan erbjuds barnen en stimulerande och föränderlig miljö med tillgång till material som väcker deras nyfikenhet och lust. Förskolan arbetar temainriktat efter barnens intressen.

En röd tråd blir tydlig på förskolan genom deras arbetsmetod där miljön är utformad med aktivitetsstationer. Stationerna skiljer sig åt på avdelningarna beroende på barnens intresse och ålder. Detta arbetssätt utvecklar barnens samarbetsförmåga, de utmanas att prova nya aktiviteter och material, de utvidgar kamratkretsen och ökar koncentrationsförmågan.

Förskolans miljö ska stimulera och locka barnen till kreativitet. Miljön är föränderlig och ändras utifrån barngruppens behov.

Inomhusmiljön

Miljö och material anpassas för att utmana barnet i dess utveckling och ser därför olika ut på avdelningarna. Hemvrå, bygg, ateljé, vattenlek och samlingsrum finns på alla avdelningar.

Utomhusmiljön

För de yngsta barnen på Älvan finns en separat gård. Där finns det möjlighet för barnen att leka, utforska och samtidigt känna trygghet och närhet till en pedagog.

De äldre barnen har tillgång till en stor och varierad utemiljö. Där kan de cykla, gräva i sandlådor, gunga, spela boll och på vintern åka pulka.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.