Hur har arbetet sett ut kring den upprustning som nu ska ske av Södermalms IP?

21 december 2021: Besiktning och kravställning från Svenska fotbollsförbundet för spel i Superettan på hemmaarena för fotbollsklubben.

10 januari 2022: Kommunstyrelsen beslutar om 10,9 miljoner i extra investering för att kunna anpassa anläggningen så att dispensen blir beviljad.

15 juni 2022: Kommunfullmäktige beslutar att ge Skövdebostäder i uppdrag att utreda förutsättningarna för en arena med standard godkänd för Superettan. Uppdraget innehåller också en omlokalisering av friidrotten efter önskemål från fotbollsklubbarna.

16 januari 2023: Kommunstyrelsen beslutar om förprojektering och upphandling av samverkansentreprenör för etapp 2 av Södermalms IP samt en ny anläggning för friidrottens behov. Målet är att vara klara med projekten innan fotbollens dispens går ut i april 2025.

Juni 2023: Kommunfullmäktige beslutar om en revidering av investeringsmedel. 90 miljoner till fotbollsarenan och 45 miljoner till en ny friidrottsarena.

15 juni 2023: Södra Ryds friidrottsplats överklagas och kommunen informerar föreningarna. Friidrotten planerar för att klara halva säsongen 2024 helt utan tillgång till anläggning.

Beslut åter i bygglovsnämnd 18/10 och överklagan 9/11, sista dag för överklagan 21/11: Kommunen skickar in en ny bygglovsansökan för Södra Ryds friidrottsplats som tar hänsyn till Länsstyrelsens kommentarer på den första överklagan. Bygglovsnämnden beviljar nytt bygglov men beslutet överklagas på nytt.

20 november 2023: Kommunstyrelsen får information om överklagan av Södra Ryds friidrottsplats och konsekvenserna som följer. Som en omedelbar konsekvens av att även det 2a bygglovet överklagats kunde man bara konstatera att planerad byggstart skulle påverkas. Samma dag informerar kommunen på möten med berörda föreningar om händelserna och konsekvenserna.

22 november 2023: Kommunen träffar fotbollsföreningarna för fortsatt dialog om situationen som uppstått och möjliga vägar framåt. Kommunen informerar också om förslag till reviderat marknadsföringsbidrag med förslag om ökat grundbelopp, ett ärende som har beretts under året och ska behandlas av KSAU 29 nov.

30 november 2023: Kommunen träffar SAIK och IF Hagen för fortsatt dialog med lösningsfokus.

Datum