Hur har kommunen kommunicerat med berörda föreningar om processen?

Kommunen informerade IF Hagen om den första överklagan DATUM och Hagen accepterade då att stå utan arena första halvan av säsongen 2024. Det fanns då ingen anledning att informera fotbollsklubbarna, eftersom överklagan och konsekvenserna inte berörde dem.

När den andra överklagan kom in informerades både friidrotten och fotbollen, eftersom båda berördes av konsekvenserna. Föreningarna informerades samma dag som kommunstyrelsen fick informationen.

Kommunen fortsätter att bjuda in berörda föreningar till dialoger om vägen framåt och tidsplanerna.

Datum