Ollonborrens förskola

Kommunal förskola

En mångkulturell förskola som är centralt belägen i området Södra Ryd.

Ollonborrens förskola kommer upphöra från och med 1 augusti 2024. Förskolan är inte längre möjlig att välja när ansökan till förskola görs.

 

På förskolan möts barn, föräldrar och personal från många olika kulturer.

Förskolan har fem avdelningar. På Loppan och Getingen går barn som är mellan 1-3 år. Snigeln och Gräshoppan tar emot barn i åldrarna 2-4 år och på Larven går de äldsta barnen, de som är 5 år.

På Ollonborrens förskola vill man att alla ska känna sig lika mycket värda och bli respekterade för den man är. Alla får lära sig vikten av att respektera varandra och sin omgivning.

Tiden på förskolan ses som början på det livslånga lärandet. Genom aktiviteter som sång, dans, experiment, utflykter, läsning och mycket lek utvecklas barnen med alla sina sinnen.

Verksamheten utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Personalen tycker det är viktigt att ha roligt och att kunna skratta tillsammans och det går bra även när inte språket räcker till!

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.