Backsippans förskola

Kommunal förskola

Förskolan ligger i natursköna Skultorp.

Backsippans förskola kommer upphöra från och med 1 augusti 2024. Förskolan är inte längre möjlig att välja när ansökan till förskola görs.

 

Glada barn

Backsippans förskola strävar efter att utveckla glada, självständiga och kreativa barn med en stark tro på sig själva och sin förmåga. De vill att barnen ska lära sig att ta hänsyn till varandra och fungera i grupp. Den största källan till inlärning är lek och de har lagt stor vikt vid att utveckla inspirerande miljöer såväl inne som ute.

Samarbete

Personalen strävar efter ett gott samarbete med föräldrarna. För att barnen ska trivas och må bra krävs en god kommunikation. Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv och föräldrarnas bild av förskolan och dess verksamhet kommer att prägla barnens vistelse i förskolan.

Förtroende 

Backsippans målsättning är att man som förälder ska känna sig lugn och trygg när man lämnar sitt barn. Det är ett stort förtroende och personalen gör allt för att se till att barnet har en trygg och lärorik vistelse på förskolan.

På Backsippan har man personalrotation vilket innebär att i den mån det går följer minst en personal med de barn som byter avdelning.

Jämför förskolor

Med hjälp av vår jämförelsetjänst kan du jämföra förskolorna i kommunen. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.